ساندبار

 • باند 2 تیکه 4 ساب مارشال مدل ME-2295

  تماس بگیرید ۰۹۱۹۰۹۰۵۸۰۱
  (0s)
  #ME-2295
  instock

  باند 2 تیکه 4 ساب مارشال مدل ME-2295 دارای صفحه نمایش ELD می باشد. می توانید پوشه آهنگ خود را عوض کنید اگر دوست داشته باشید حتی رادیو را هم گوش دهید.

 • باند 2 تیکه 4 ساب مارشال مدل ME-2301

  تماس بگیرید ۰۹۱۹۰۹۰۵۸۰۱
  (0s)
  #ME-2301
  instock

  باند 2 تیکه 4 ساب مارشال مدل ME-2301 دارای صفحه نمایش ELD می باشد. می توانید پوشه آهنگ خود را عوض کنید اگر دوست داشته باشید حتی رادیو را هم گوش دهید.

 • باند 2 تیکه 4 ساب مارشال مدل ME-2306

  تماس بگیرید ۰۹۱۹۰۹۰۵۸۰۱
  (0s)
  #ME-2306
  instock

  باند 2 تیکه 4 ساب مارشال مدل ME-2306 دارای صفحه نمایش ELD می باشد. می توانید پوشه آهنگ خود را عوض کنید اگر دوست داشته باشید حتی رادیو را هم گوش دهید.

 • باند 2 تیکه 6 ساب مارشال مدل ME-2292

  تماس بگیرید ۰۹۱۹۰۹۰۵۸۰۱
  (0s)
  #ME-2292
  instock

  باند 2 تیکه 6 ساب مارشال مدل ME-2292 دارای صفحه نمایش ELD می باشد. می توانید پوشه آهنگ خود را عوض کنید اگر دوست داشته باشید حتی رادیو را هم گوش دهید.

 • باند 2 تیکه 6 ساب مارشال مدل ME-2307

  تماس بگیرید ۰۹۱۹۰۹۰۵۸۰۱
  (0s)
  #ME-2307
  instock

  باند 2 تیکه 6 ساب مارشال مدل ME-2307 دارای صفحه نمایش ELD می باشد. می توانید پوشه آهنگ خود را عوض کنید اگر دوست داشته باشید حتی رادیو را هم گوش دهید.

 • باند 2 تیکه 6 ساب مارشال مدل ME-2308

  تماس بگیرید ۰۹۱۹۰۹۰۵۸۰۱
  (0s)
  #ME-2308
  instock

  باند 2 تیکه 6 ساب مارشال مدل ME-2308 دارای صفحه نمایش ELD می باشد. می توانید پوشه آهنگ خود را عوض کنید اگر دوست داشته باشید حتی رادیو را هم گوش دهید.

 • باند 2 تیکه 6 ساب مارشال مدل ME-2309

  تماس بگیرید ۰۹۱۹۰۹۰۵۸۰۱
  (0s)
  #ME-2309
  instock

  باند 2 تیکه 6 ساب مارشال مدل ME-2309 دارای صفحه نمایش ELD می باشد. می توانید پوشه آهنگ خود را عوض کنید اگر دوست داشته باشید حتی رادیو را هم گوش دهید.

 • باند 2 تیکه 6 ساب مارشال مدل ME-2310

  تماس بگیرید ۰۹۱۹۰۹۰۵۸۰۱
  (0s)
  #ME-2310
  instock

  باند 2 تیکه 6 ساب مارشال مدل ME-2310 دارای صفحه نمایش ELD می باشد. می توانید پوشه آهنگ خود را عوض کنید اگر دوست داشته باشید حتی رادیو را هم گوش دهید.

 • باند 2 تیکه 6 ساب مارشال مدل ME-2311

  تماس بگیرید ۰۹۱۹۰۹۰۵۸۰۱
  (0s)
  #ME-2311
  instock

  باند 2 تیکه 6 ساب مارشال مدل ME-2311 دارای صفحه نمایش ELD می باشد. می توانید پوشه آهنگ خود را عوض کنید اگر دوست داشته باشید حتی رادیو را هم گوش دهید.

 • باند چوبی 2 تیکه 6 ساب مارشال مدل ME-2125

  تماس بگیرید ۰۹۱۹۰۹۰۵۸۰۱
  (0s)
  #ME-2125
  instock

  باند چوبی 2 تیکه 6 ساب مارشال مدل ME-2125 دارای صفحه نمایش ELD می باشد. می توانید پوشه آهنگ خود را عوض کنید اگر دوست داشته باشید حتی رادیو را هم گوش دهید.

 • باند چوبی 2 تیکه 6 ساب مارشال مدل ME-2126

  تماس بگیرید ۰۹۱۹۰۹۰۵۸۰۱
  (0s)
  #ME-2126
  instock

  باند چوبی 2 تیکه 6 ساب مارشال مدل ME-2126 دارای صفحه نمایش ELD می باشد. می توانید پوشه آهنگ خود را عوض کنید اگر دوست داشته باشید حتی رادیو را هم گوش دهید.

 • سیستم صوتی سونی مدل Ct390

  تماس بگیرید ۰۹۱۹۰۹۰۵۸۰۱
  (0s)
  #Ct390
  outofstock

  ساندبار «سونی» (Sony) مدل «HT-CT390» یک سیستم‌صوتی بی‌سیم است که اتصال ساب‌ووفر به ساندبار از طریق بلوتوث انجام می‌شود. ابعاد و وزن آن کاملا متناسب با قرارگرفتن کنار تلویزیون طراحی شده و یکی از بهترین گزینه‌ها برای تقویت صدای تلویزیون محسوب می‌شود.

1 2
بالا